Sanktuarium Matki Bożej w Dankowie

05:14 2020-07-13

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Dankowskiej to oryginalna kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Sprowadził go do Dankowa kasztelan Stanisław Warszycki w XVII w., gdy na terenie twierdzy ufundował kościół murowany. Dankowska forteca jest jedną z nielicznych fortyfikacji bastionowych – obok Jasnej Góry, Pilicy czy Łodygowic. Pierwotny, drewniany kościół św. Stanisława Biskupa w Dankowie istniał już w XIII w. i położony był przy drodze do Lipia. Danków to miejsce ważne w historii Polski – zjazd książąt piastowskich (1217 r.), obrona Jasnej Góry przed Szwedami (1655 r.), wielokrotne zjazdy możnowładców i synody prowincjonalne biskupów oraz zjazdy biskupie (1238 r.). Warto wspomnieć, że w Dankowie znajdują się stanowiska archeologiczne dotyczące osady kultury łużyckiej, które wpisane zostały do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Dział: Relacje - wydarzenia

Tagi: Matka Boża sanktuaria

Wybrane dla Ciebie

}

Ostatnio dodane

}

Najpopularniejsze

}

Niedziela 32/2020: temat numeru

TEMAT NUMERU: Święci na każdy kłopot?
Dawniej, gdy mieliśmy problemy, najczęściej wzywaliśmy na pomoc Czternastu Świętych Wspomożycieli. Obecnie częściej odwołujemy się do św. Ojca Pio czy też św. Jana Pawła II. Jedno nie uległo zmianie – nasze głębokie przekonanie, że święci mogą nam pomagać. I robią to skutecznie!