Nowy Stary Rynek w Częstochowie

2021-08-20

W ramach inwestycji miejskiej „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, powstał kompleks obejmujący w części podziemnej pawilon muzealny, mający charakter rezerwatu archeologiczno-architektonicznego prezentującego relikty piwnic pierwszego, miejskiego Ratusza. Towarzyszy im wystawa stała pt. „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą”. Na ekspozycji prezentowane są artefakty pochodzące z archeologicznych badań wykopaliskowych na Starym Rynku. Zbiór ten jest wzbogacony o zestaw artefaktów odkrytych podczas wykopalisk przy pobliskim zespole kościelno-klasztornym pw. św. Zygmunta oraz przy remoncie ul. Nadrzecznej, gdzie dokonano odkrycia fundamentów kościoła pw. św. Barbary wraz cmentarza przykościelnego.

Dział: Reportaże - dokumenty

Tagi: artyści Częstochowa historia wystawa

Wybrane dla Ciebie

}

Ostatnio dodane

}

Najpopularniejsze

}

Niedziela 49/2022: temat numeru

TEMAT NUMERU: Przekonać nieprzekonanych do małżeństwa
Dzisiaj młody człowiek potrzebuje wsparcia i drogowskazu – przekonywał ks. dr Paweł Gałuszka, wprowadzając w tematykę II Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny.