Święty proboszcz z Ars

2020-07-31

Święty Jan Maria Vianney przebył trudną drogę do kapłaństwa. Nie miał zdolności zapamiętywania, co utrudniało mu studiowanie teologii i łaciny. Męczennik konfesjonału. W ciągu kapłańskiej posługi wyspowiadał ok. miliona osób. Gorliwy orędownik grzeszników, ich nawrócenia i przystąpienia do Eucharystii. Całe życie zabiegał o świętość kapłanów. Patron proboszczów. By „spotkać” tego świętego, warto wstąpić do Sanktuarium św. Jana Marii Vianney'a w Mzykach.

Dział: Reportaże - dokumenty

Tagi: Częstochowa sanktuaria

Wybrane dla Ciebie

}

Ostatnio dodane

}

Najpopularniejsze

}

Niedziela 32/2020: temat numeru

TEMAT NUMERU: Święci na każdy kłopot?
Dawniej, gdy mieliśmy problemy, najczęściej wzywaliśmy na pomoc Czternastu Świętych Wspomożycieli. Obecnie częściej odwołujemy się do św. Ojca Pio czy też św. Jana Pawła II. Jedno nie uległo zmianie – nasze głębokie przekonanie, że święci mogą nam pomagać. I robią to skutecznie!